Toimittaja Maija-Liisa Heinin elämäkertaa varten etsitään muistitietoa

Toimittaja Maija-Liisa Heinin elämäkertaa varten etsitään muistitietoa

KIRJOITUS/HAASTATTELUKUTSU

Tietoja kaivataan Maija-Liisa Heinistä eli nimimerkki Ksantipasta

Maija-Liisa Heini tuli Sanomien palvelukseen vuonna 1941 aloittaessaan toimittajanuransa Lahden konttorin hoitajana. Hän siirtyi pian Helsingin Sanomien keskustoimitukseen ja teki mittavan uran yhtiön palveluksessa eläkkeelle jäämiseensä saakka. Hän oli aikansa tähtitoimittaja, joka nousi urallaan aina päätoimittajaksi asti. Lukijat tunsivat hänet etenkin Viikkosanomissa ja Me Naisissa Ksantippa-nimimerkillä julkaistuista pakinoista. Nykyisin Heinistä tiedetään kuitenkin vähän.

Nyt Maija-Liisa Heinistä on tekeillä elämäkerta. Teosta varten kaivataan muisteluksia sekä Heinin henkilökohtaisesti tunteneilta henkilöiltä että Ksantipan pakinoita lukeneilta. Jos sinulla on muistikuvia, jotka olisit valmis kertomaan tutkimuskäyttöä varten, otathan yhteyttä! Voit lähettää lyhyet tai pidemmät muistelukset joko sähköpostilla tai kirjepostina. Jos sinulla ei ole aikaa kirjata muistikuviasi ylös, voimme sopia haastatteluajasta.

Muistelutekstien lähettäjien toivotaan ilmaisevan selkeästi, saako muistelutekstin arkistoida vai onko se tarkoitettu ainoastaan elämäkertateosta varten. Lisäksi kirjoittajien toivotaan kertovan nimensä, ammattinsa ja ne vuodet/vuosikymmenet, jolloin he ovat tunteneet Maija-Liisa Heinin tai lukeneet Ksantipan pakinoita.

Elämäkerran kirjoittaja FT Heidi Kurvinen työskentelee tutkijatohtorina Oulun yliopiston historiatieteissä. Kertyvät muistitietoaineistot tallennetaan Päivälehden arkistoon.

Yhteystiedot:

Heidi Kurvinen

Historiatieteet

PL 1000

90014 Oulun yliopisto

puh: 040 5131738

s-posti: heidi.kurvinen@oulu.fi