Sanoman yritysarkisto luetteloitu

Sanoman yritysarkisto luetteloitu

Päivälehden arkistossa on loppukesän aikana järjestetty ja luetteloitu Sanoma Osakeyhtiön uudempi yritysarkisto (Sanoma Osakeyhtiön II arkisto), joka käsittää aineistoja 1960-luvun loppupuolelta aina Sanoman ja WSOY:n fuusioitumiseen vuonna 1999 saakka. Aiemmassa vaiheessa kesällä 2019 saatettiin loppuun Sanoma Osakeyhtiön vanhemman yritysarkiston luettelointi (Sanoma Osakeyhtiön I arkisto). Näin ollen Sanoman yritysarkistot vuosilta 1905-1999 ovat nyt luetteloituna ja tutkijoiden käytettävissä.

Uudempi yritysarkisto pitää sisällään erityisesti Sanoman hallintoon, suunnitteluun ja talouteen liittyviä asiakirjoja. Merkittävän sarjan muodostavat esimerkiksi yhtiön johtoryhmän pöytäkirjat vuodesta 1967 eteenpäin. Lisäksi arkistoon sisältyy runsaasti yhtiön henkilöstöön ja henkilöstöpalveluihin liittyviä asiakirjoja. Aineistoja on muun muassa Sanoman henkilöstöravintoloista ja yhtiön vapaa-ajan viettokohteista. Sanoma Osakeyhtiön II arkistoon on luetteloituna lisäksi aiemmin järjestämättömänä olleita Sanoman omistamien kiinteistöjen asiakirjoja, joista vanhimmat ovat 1880-luvulta ja tuoreimmat 1900-luvun jälkipuoliskolta.

Vanhempi yritysarkisto käsittää Sanoma Osakeyhtiön toiminta-asiakirjoja yhtiön kaikilta osa-alueilta aina Helsingin Sanomain toimituksesta painotoimintaan ja yhtiön yleishallintoon. Merkittävänä sarjana ovat yhtiön henkilöstöön liittyvät luettelot ja vanhat henkilökortit, joiden avulla on mahdollista löytyy tarkkoja tietoja Sanoman entisten työntekijöiden elämästä ja urasta. Vanhempaan arkistoon sisältyy myös julkaisemattomia käsikirjoituksia ja lehtijuttujen aihioita mitä erilaisemmista aiheista. Julkaistuja käsikirjoituksia on arkistossa lisäksi muun muassa Eino Leinolta, Ilmari Kiannolta sekä useilta muilta.

Uudemmalta ajalta lehtien toimitusaineistot ja sanomalehtiryhmään liittyvät asiakirjat löytyvät omista arkistoistaan. Näiden lisäksi järjestämättömänä ovat vielä Sanoman painotoimintaan sekä aikakauslehti- ja kirjankustannukseen liittyviä arkistoaineistoja 1960-luvulta 1990-luvulle. Näistä kokonaisuuksista tullaan myöhemmässä vaiheessa muodostamaan omat arkistonsa.

Aineistot ovat käytettävissä Päivälehden arkiston tutkijasalissa. Hakemistoihin voit tutustua sähköisessä arkistossamme.

Sanoma Osakeyhtiö – I arkisto (historiallinen arkisto): https://yksa.disec.fi/Yksa4/id/154902179005400

Sanoma Osakeyhtiö – II arkisto:
https://yksa.disec.fi/Yksa4/id/159723637700600/