Rakennusperintöaineistoja tutkijoiden käyttöön

Rakennusperintöaineistoja tutkijoiden käyttöön

Päivälehden arkisto on avannut tutkijakäyttöön vuosina 1976-1977 pidetyn rakennusperinne talteen -kilpailun piirustusaineistot. Kilpailun järjestivät Helsingin Sanomat, Kuvaamataidonopettajien liitto ry, Museovirasto ja Euroopan kulttuurisäätiön Suomen osasto ry. Aineisto lahjoitettiin Päivälehden arkistoon syksyllä 2022

Kilpailu julistettiin Helsingin Sanomissa 24.12.1976, jolloin ”kutsuttiin kaikkia kansalaisia kokoamaan, luetteloimaan ja kuvaamaan omaa rakennettua ympäristöämme, kulttuurihistorian erilaisia tapahtumapaikkoja sekä suojelun ansaitsevia rakennuksia ja rakennusryhmiä”. Osallistujia oli yli 803, ammattitaiteilijoista koululaisiin. Piirustusten aiheet kattavat koko Suomen Helsingistä Enontekiöön ja Ilomantsista Vaasaan. Töitä on kaikkiaan yli 1300.

Osa piirustuksista oli esillä kilpailun jälkeen Kansallismuseoon kootussa näyttelyssä keväällä 1978.

Piirustuskokoelman luettelo on tutkittavissa sähköisessä arkistossamme.