Päivälehden arkiston asiakaskyselyn tuloksia

Päivälehden arkiston asiakaskyselyn tuloksia

Päivälehden arkistossa toteutettiin huhti-toukokuun 2015 aikana asiakaskysely, johon otti osaa kaikkiaan 35 arkiston asiakasta. Kyselyssä asiakkaita pyydettiin oman kokemuksensa perusteella arvioimaan arkiston toimintaa eri näkökulmista käsin. Kysely koostui pääosin väitteistä, joita arvioitiin asteikolla 1-5. Arkisto julkaisee ohessa lyhyen yhteenvedon asiakaskyselyn tuloksista ja kiittää kyselyyn osallistuneita arvokkaasta palautteesta, josta on suuresti hyötyä toiminnan kehittämisessä.

Päivälehden arkiston asiakaskysely – tuloksia