Isto Mikkonen

Isto Mikkonen

Päivälehden arkiston erikoistutkija Isto Mikkonen kuoli pitkäaikaiseen sairauteen tiistaina 6. marraskuuta 2012. Isto Mikkonen työskenteli arkistossamme vuodesta 1991 alkaen.

Isto Mikkonen osallistui Päivälehden arkistossa useisiin merkittäviin arkistotehtäviin. Hänen järjestämistään arkistoista laajimpia oli ministeri Eljas Erkon Sanoma Osakeyhtiöön liittyvä arkisto.

Mikkonen oli myös keskeisesti mukana erilaisissa Sanoman perinnepääomaa kartuttavissa muistihankkeissa. Hän muun muassa kirjoitti Helsingin Sanomien historiikin vuonna 1997 ja 2003. Hän laati myös Sanoman aikakauslehtien historiikin. Viime aikoina Mikkonen paneutui erityisesti sähköisen arkistoinnin kehittämiseen.

Isto Mikkosella oli johtava rooli vuonna 2001 avatun Päivälehden museon suunnittelutyössä. Hän myös laati ja kommentoi useita museon näyttelykäsikirjoituksia.

Päivätyönsä ohella Isto Mikkonen kirjoitti lukuisia yrityshistorioita. Monet näistä teoksista sivusivat myös Sanomaa, kuten Nuorsuomalaisen Sanomalehtimiesyhdistyksen satavuotishistoria, joka ilmestyi vuonna 2006. Myös vuonna 2010 julkaistun Rautakirjan satavuotishistorian teksti on Isto Mikkosen käsialaa.

Isto_1