PÄIVÄLEHTIARKIVET

Päivälehtiarkivet förvarar och samlar in mediekoncernen Sanomas historiska arkiv. Arkivet upprätthålls av Helsingin Sanomats Stiftelse.

I arkivets samlingar ingår bl.a. dagstidningarna Helsingin Sanomat och Ilta-Sanomat och koncernens veckotidningar. I övrigt består arkivet av administrativa handlingar såsom styrelse- och bolagsstämmoprotokoll. Även familjen Erkkos privatarkiv är deponerat i arkivet.

Digitaliserat material är tillgängligt vid arkivets forskardatorer.

P6158024_1280_960

P6158058_1280_960

Öppet

mån. 10.00−16.00
tis., ons. och fre. 8.30−16.00
tors. 8.30−18.00 (i juni−augusti 8.30−16.00)

Kontaktuppgifter

Päivälehtiarkivet
Högbergsgatan 28, Helsingfors
paivalehdenarkisto@hssaatio.fi