4000 hyllymetriä asiakirjoja

Päivälehden arkiston kokoelmiin sisältyvät Sanoma-konsernin historialliset asiakirjat. Arkistossa säilytetään Sanoman julkaisemien sanoma- ja aikakauslehtien arkistokappaleet kuten myös eri lehtien toimituksiin liittyvää aineistoa. Kokoelmissa on lisäksi yli sata henkilöarkistoa, useita kirja- ja lehtipainojen arkistoja sekä eri yhtiöiden, yhdistysten ja säätiöiden arkistoja. Niin ikään arkistoon on koottu valokuva-, piirustus- ja julistekokoelmia sekä yhtiöön liittyviä taide-esineitä. Myös Erkon suvun arkisto on talletettu Päivälehden arkistoon. Sanomaan liittyvää muistitietoa on tallennettu historiahaastatteluihin, joita on tähän mennessä tehty reilut 400 kappaletta.

Paperimuodossa olevia asiakirjoja Päivälehden arkistossa on lähes  4000 hyllymetriä. Jatkuvasti kasvavan sähköisen aineiston osuus on tällä hetkellä noin 1,1 Tt. Lisäksi arkiston käytössä on Helsingin Sanomien sähköinen hakutietokanta.
Tutkijasalin yhteydessä olevaan käsikirjastoon on koottu noin 7000 kirjaa, joiden aihepiireinä ovat lähinnä Suomen historia, lehdistöhistoria sekä kirjapaino- ja kustannustoiminta.

Päivälehden arkiston kokoelmiin ja arkistonmuodostajiin voi tutustua tarkemmin sähköisessä arkistossa.